PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionych produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas KNAP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żywiecka 36/D, 33-300 Nowy Sącz

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy należy poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę opłaconych produktów bez kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Towar powinien być spakowany w oryginalne opakowanie i odpowiednio zabezpieczony. Proszę umieścić w opakowaniu dokument zakupu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres: KNAP Sp. z o.o. Sp. k., Zabrzeż 405, 33-390 Łącko,  a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy.

KNAP Sp. z o.o. Sp. k., Zabrzeż 405, 33-390 Łącko

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

1)       ……………………………………………………

2)       ……………………………………………………

3)       ……………………………………………………

Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………

Adres konsumenta: ……………………………………………………

Numer zamówienia * ……………………………………………………

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * …………………………………………………

Numer konta bankowego do zwrotu środków :  …………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data: ……………………………………………………

* Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.