REKLAMACJE

 

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe. W przypadku wystąpienia wad produktów ponosimy odpowiedzialność za wady.

Towary kupione w sklepie internetowym możesz reklamować w następujący sposób:

Przygotuj produkt do reklamacji oraz informacje, które pozwolą nam potwierdzić dokonanie zakupów – np. paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia.

Jeśli masz możliwość - produkty możesz też oddać do reklamacji w naszej siedzibie: KNAP Sp. z o.o. Sp. k., Zabrzeż 405, 33-390 Łącko.

Jeśli nie masz powyższej możliwości, spakuj produkt/-y i odeślij je przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

KNAP Sp. z o.o. Sp. k., Zabrzeż 405, 33-390 Łącko

W ciągu 14 dni dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należność za produkt/y na konto bankowe lub kartę.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.